beats by dre cheap

Bedem Minkladske ulice JASMIN HASETA

Dok  neko zna koja je poredu detoncija s mukom stečeni dom,dok rafali i snajšeri traže nove žrteve,branioci brda Hrasno u grupicama,iza improviziranih zakolona čvrsto drže svoje oskudno naoružanje-poneku>>papovku<<,najčešće običnu tanđaru.JASMIN HASETA,smireno i polako>>zaobilazi<< redovno slijedovanje granata i mina poslatih sa četničkih položaja na Vracama,provlači se ne okrznut mecima vođen novostečenim ratnim iskustvom,prilazi stražarskim mjestima i tihim glasom razgovara sa borcima...Bilo je to prvih dana maja,najljepseg nekad mijeseca u Sarajevu.Ratne 1992.godine maj je protekao u znaku krvi i užasa,ali i u znaku jačanja Sarajevskih linija odbrane.Jasmin Haseta je,reći će njegovi drugovi,jedan od najzaslužnih što je Minkladska linija odolijevala...Smireno i polako nastajalo je jezgro teritorijalne odbrne,stvorile se jedinice,nastao je i štab i kuhinja...Borcima je trebalo dati ono najnužnije.Na dan mladosti,koje li ironije,na dan nekadašnjeg slavlja mladih,borcima Minkladske učinilo se da je sva mladost odjednom nestala .Gubitkom druga...S,rt kolege...izgubili su Jasmina...Borci Minkladske svaki na svj način sakrivao je tugu,sakrili su bljijesak bola u očima jer-to su borci koi su morali otvrdnuti,morali naučiti da je smrt na brdu Hrasnom češća od džezve kafe,češća ponekad i od cigaret-pauze.Ne Jasmin,ipak,nije stradao na linije odbrane  Minkladske.Poginuo je u saobraćajnoj nesreći         

Ljudi sa PRVE LINIJE
http://prvalinija.blogger.ba
31/10/2006 13:52